Winkelwagen
Je hebt momenteel geen LEGO set(s) in je winkelwagen

Privacy Policy

PRIVCACYBELEID VAN BRICKS VERHUUR

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bricks Verhuur verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van Bricks Verhuur of om een andere reden persoonsgegevens aan Bricks Verhuur verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Bricks Verhuur B.V.
Hulsbos 7
5431 NZ Cuijk
KVK nummer: 84753234

De functionaris leden is bereikbaar via [email protected]

2. Welke gegevens verwerkt Bricks Verhuur en voor welk doel

2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2       Bricks Verhuur verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
            a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van              de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
            b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Bricks Verhuur;
            c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, bestellingen en overige afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3       Je naam en emailadres worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Bricks Verhuur en je te                              informeren over de ontwikkelingen van Bricks Verhuur

E-mail berichtgeving (opt-out):

Bricks Verhuur gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Bricks Verhuur. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Bricks Verhuur verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Bricks Verhuur passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Bricks Verhuur gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een                    verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van Bricks Verhuur kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Bricks Verhuur zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Bricks Verhuur je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie [email protected]

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.