Winkelwagen
Je hebt momenteel geen LEGO set(s) in je winkelwagen

Privacy Policy

PRIVCACYBELEID VAN BRICKSVERHUUR

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bricksverhuur verwerkt van haar leden.

Indien je lid wordt van Bricksverhuur of om een andere reden persoonsgegevens aan Bricksverhuur verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Fritz Abrahams Beheer B.V.
Handelend onder de naam Bricksverhuur
Aronskelk 10
5432 HJ CUIJK
KVK nummer: 73225487

De functionaris leden is bereikbaar via [email protected]

2. Welke gegevens verwerkt Bricksverhuur en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       Bricksverhuur verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende      doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het     lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Bricksverhuur;
c)         je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, bestellingen en overige afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en emailadres worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Bricksverhuur en je te informeren over de ontwikkelingen van Bricksverhuur

E-mail berichtgeving (opt-out):

Bricksverhuur gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Bricksverhuur. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Bricksverhuur verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Bricksverhuur] passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Bricksverhuur] gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via de ledenadministratie van Bricksverhuur kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Bricksverhuur zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Bricksverhuur je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie [email protected]

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.